T 078-2032607 | algemeen@adkeon.nl

Kwaliteitscontrole BRL’len

GRONDBANKEN (BRL9335 / 9335-1)

Bij een grondbank dienen kleine partijen (<100 ton) zonder voorinformatie te worden in gekeurd zodat voorinformatie ontstaat waarna de kleine partij kan worden samengevoegd met gelijkwaardige kwaliteiten. Samengevoegde partijen van maximaal 2000 ton worden definitief gekwalificeerd zodat de toepassingsmogelijkheid wordt vastgesteld. ADKEON voert voor u de monstername en kwalificaties voor u uit.

GROOTSCHALIGE PROJECTEN (BRL9335 / 9335-2)

Op grootschalige gecertificeerde projecten zal per kwaliteitszone periodiek een kwaliteitscontrole
plaats te vinden. De frequentie van deze controle is afhankelijk van de spreiding in de
analyseresultaten. ADKEON verricht voor u de benodigde kwaliteitscontrole als ook de berekeningen
van de keuringsfrequentie.

PRODUCTEN UIT GRONDREINGING (BRL9335 / 9335-2)

Producten uit grondreiniging dienen na reiniging aantoonbaar te voldoen aan de hergebruikscriteria. Dit kan onder certificaat op partijkeuringsniveau of steeds proefsgewijs plaatsvinden. Hoe stabieler het proces hoe kleiner de keuringsfrequentie. ADKEON verricht onafhankelijk onderzoek op de door u gegeven productie monsters en voert de noodzakelijke berekeningen uit om de keuringsfrequentie vast te stellen.

ZANDWINNING (BRL9313 / BRL 9321)

Bij zandwinning uit dynamische wingebieden of geproduceerd industrie zand moet de kwaliteit worden gewaarborgd. ADKEON kan de door u genomen productiemonsters onafhankelijk onderzoeken inclusief de doorrekening van de keuringsfrequentie. Daarnaast kan ADKEON ook voor u de monstername uit het beun verzorgen.

GRANULATEN (BRL2506)

Bij de recycling van puin naar verschillende soorten granulaten zal periodiek onderzoek moeten
plaats vinden ter kwalificatie van het granulaat. ADKEON kan deze kwaliteitscontrole op uw
producten verzorgen inclusief de doorrekening van de steekproeffrequentie.

VULSTOF (BRL1804)

Vulstof wordt gebruikt in mortel, beton en/of asfalt. Bij de productie controle dient op basis van steekproef de milieu hygiënische en civieltechnische eigenschappen te worden gecontroleerd. De verkregen resultaten dienen daarbij getoetst te worden aan de van toepassing zijnde normen. ADKEON kan de benodigde analyses en toetsingen voor u verrichten.

KVK 81179197
IBAN NL 04 INGB 0007 630647
BTW NL0065314252B01

Copyright 2021 ADKEON – All Rights Reserved | Powered by Infra Media