T 078-2032607 | algemeen@adkeon.nl

PARTIJKEURINGEN

PARTIJKEURING GROND (BRL1000 / 1001)

Wanneer er op een locatie grond dient te worden afgevoerd, moet er vooraf aan het transport en het toepassen van de grond en partijkeuring (AP04) uitgevoerd te worden om te bepalen wat de kwaliteitsklasse is. Aan de hand van de kwaliteitsklasse kan er een geschikte toepassingslocatie voor de grond gezocht worden. Deze keuring(en) kan zowel in-situ als in een depot plaatsvinden.

PARTIJKEURING (GERIJPTE) BAGGERSPECIE (BRL1000 / 1001)

Vooraf aan het baggeren of na het indrogen van de baggerspecie dient er eveneens vooraf een partijkeuring plaats te vinden. Aan de hand van de (analyse)resultaten kan er een
kwaliteitsklasse worden bepaald en een toepassingslocatie worden gezocht, voor een nieuwe toepassing.

PARTIJKEURING NV-BOUWSTOF (BRL1000 / 1002)

Een partijkeuring niet vormgegeven bouwstof betreft een milieuhygiƫnische keuring op onder andere diverse granulaten zoals asfalt, gebroken puin (repac) en slakken. Na samenstelling
en emissie onderzoeken kan de toepasbaarheid van het gekeurde materiaal worden bepaalt.

PARTIJKEURING VORMGEGEVEN BOUWSTOF (BRL1000 / 1003)

Vormgegeven bouwstoffen dienen erosie en slijtage bestendig te zijn. Een paar voorbeelden zijn bakstenen, betonvloeren of immobilisaaat (in proctorvorm). Deze producten dienen binnen een vooraf vastgestelde frequentie onderzocht te worden op verschillende onderzoek typen zoals milieuhygiƫnisch en civieltechnisch.

KVK 81179197
IBAN NL 04 INGB 0007 630647
BTW NL0065314252B01

Copyright 2021 ADKEON – All Rights Reserved | Powered by Infra Media